Tävlingsregler

Temat för tävlingen är Chalmers-nollning och den anda som avspeglar nollningen på Chalmers. Tävlingen är öppen för bidrag fram till nollningens slut, den 15:e september den 15:e oktober.

Vilka får delta?

Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Chalmers Studentkår. Medlemmar i CFFC eller Kårledningen och deras anhöriga får ej delta i tävlingen.

Hur deltar jag?

Du deltar i tävlingen genom att skicka in minst en bild på denna webbplatsen.
Du får lämna upp till fem bidrag - lämnas fler in kommer endast de fem först inlämnade bilderna att vara med i tävlingen.

Bidraget

Bilden som lämnas in ska ha en upplösning på minst 4 megapixlar för att erhålla god kvalitet i tryck när vinnarbilderna presenteras.

Genom att lämna delta i tävlingen ger du Chalmers Studentkår rätt att använda dina bilder i reklamsyfte för Chalmers Studentkår.

Vinnare

Vinnare utses av en jury utsedd av CFFC. Vi förbehåller oss rätten att inte dela ut några priser om för få tävlingsbidrag lämnas in.